Paylaş:
<?php echo $baslik; ?>

Umre ibadetini eda edebilmenin en temel şartı İhram’dır.

İhram bütün maddi ağırlıklardan azade olarak kulluğun itiraf edildiği bir atmosferde Yüce Yaratan’ın kapısına gelip ebedi saadet için yakarmanın ilk şartıdır.

İhram: Beyt-i Atîk’e (Kâbe’ye) ev sahipliği yapan mukaddes topraklara ibadet kastı ile girebilmenin manevi emânı (vizesi)dir.

İhram yasaklarından kendisini koruyabileceğine inanan kişi için en güzeli evinden İhrama girmesidir. Bu yasaklardan hakkıyla korunamayacağını düşünen kişi ise belirli olan sınır (Mîkat)ı geçmediği sürece istediği yerden İhrama girebilir.

  • Günümüzde İhram’a evde girileceği gibi havaalanında ya da Mîkat sınırına yaklaşmadan yapılan duyuru dikkate alınarak uçakta girmek de mümkündür.

İhrama girmeden önce kadın ve erkeğin ilk olarak kişisel beden bakımını yapması Müstehaptır (güzeldir.)

İhrama girmeye hazırlanan kadın ve erkeğin gusletmesi (yıkanması) sünnettir. Bu mümkün olmadığı durumda ise kişi abdest alır.

İhrama girecek kişinin mkan nispetinde güzel koku ile kokulanması da sünnettir.

İhrama giren bir erkek -dikişsiz olmak kaydı ile- vücudunun üst ve alt taraflarını örtmek için “yalın olarak” iki parça kumaşa bürünür ve ayaklarına üzeri açık terlik giyer.

Bunun dışında bütün dikişli giysilerin giyilmesi yasaktır. İhramlı kişinin şahsi malzemelerini taşıyacağı çanta ve güneşten korunmak için müstakil şemsiye kullanmasında bir sakınca yoktur.

İhram da kadınlar için giyilmesi zorunlu olan bir elbise yoktur.

Bilakis kadınlar:[1] يآ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلآبيبهن “Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle ki; cilbablarını (tesettür için büründükleri giysilerini) üzerlerine sarkıtsınlar.” (Ahzab sûresi, 59. âyet) ayeti kerimesinde mutlak söz sahibi Yüce Allah’ın emir buyurduğu gibi vücut kıvrımlarını belli etmeyecek bir giysiye sahip olmalıdır.

Kadınlar İhramda oluşları sebebi ile de yüz bölgesini açık bırakmalıdır.

Ancak günümüzde hassasiyet sahibi hanımların “yüz bölgesine temas olmaksızın” (kesik şapka önüne peçe sarkıtarak) yüzlerini de örtmeleri en güzelidir[2].

İhrama girebilmek için gerekli olan kıyafetler giyildikten sonra 2 rekat namaz kılınması sünnettir.

Bu namazın edası akabinde; اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي و تقبلها مني “Ey Yüce Allah’ım, ben senin rızan için Umre yapmayı istiyorum. Bu mukaddes ibadeti benim için kolaylaştırmanı ve katında benim adıma kabul buyurmanı arzu ediyorum.” vb. ifadeler ile niyet edilerek Yüce Rabbimizin mutlak hakimiyet ve tazimini ifade eden sözcüklerin dil ile söylenilmesi ile İhrama girilir[3].

 

[1] Bkz. “el-Ahzâb”, 59.

[2] Molla Ali el-Kârî, Allame İbn Hümam’ın “el-Hidaye” üzerine kaleme aldığı şerhinden nakille bu hususu aynıyla ifade etmiştir. Bkz. “el-Meslekü’l- Mütekassıt fi’l- Mensiki’l- Mütevassıt”,128.

[3] Bkz. el-Kâsânî, “Bedâiu’s- Sanâi’”, II/161.